KRWOppervlaktelichaam

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater

Herkomst definitie: Kaderrichtlijn Water (via Helpdesk Water)


Toelichting

Binnenwateren, met uitzondering van grondwater; overgangswater en kustwateren en, voor zover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

HydroObject


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Ver-plicht

Type

Een-heid

Bron definitie

ObjectID

PK, wordt automatisch aangemaakt

Auto

IntegerCode

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

Ja

CharacterStringNaam

De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder.

Nee

CharacterString


Aquo

plaatsOpMaatlatDoelstelling

Plaats op maatlat/doelstelling in relatie tot de Kaderrichtlijn water. Bijvoorbeeld ZGET, GET, MEP etc. Of percentage van de referentie.

Nee

CharacterString


Aquo

statusKRW

Status van het KRW oppervlaktewaterlichaam. N(atuurlijk)/S(terk veranderd)/K(unstmatig)

Nee

TypeStatusKRW


Aquo

typologieHuidig

Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de huidige toestand. Domeintabel TypeKRWTypologie

Nee

TypeTypologieHuidig


Aquo

typologieRefNatuurlijk

Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de referentie of natuurlijke toestand Domeintabel TypeKRWTypologie

Nee

TypeTypologieReferentieNatuurlijk


Aquo

Hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd.

Nee

CharacterStringOpmerking

Een nadere toelichting.

Nee

CharacterStringShape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Nee

GM_SurfaceobjectBeginTijd

Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.

Nee

Date


BGT IMGEO

objectEindTijd

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

Nee

Date


BGT IMGEO

Naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

Nee

CharacterStringlokaalID

Een lokale identifier toegewezen door de gegevensleverancier. De lokale identifier is uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde unieke identificator.

Ja

CharacterStringLVPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Nee

Date


BGT IMGEO Inspire