HydroObjectDeel

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een samenvoeging van HydroObjecten die samen één geheel vormen waaraan homogene kenmerken zijn toe te kennen.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Toelichting

Een samenvoeging van HydroObjecten met homogene kenmerken, zoals:

Met homogene kenmerken worden geen afmetingen bedoeld, zoals bodemhoogte, bodembreedte etc.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

HydroObject


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

functieOppervlaktewaterdeel

Definitie:

De bestemming en daarmee het gewenste gebruik van een watersysteem, met het oog op de daarbij betrokken belangen.


Toelichting:

Typische functies zijn recreatie-/beroepswater, kano-/ vaarwater, natuur- en viswater.

FunctieOppervlaktewater


Aquo expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem