BasismateriaalSteenzetting

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

In dit geval betreft het het basismateriaal voor een steenzetting.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

ToplaagSteenzetting


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Basismateriaal

Nvt

Grondlichaam

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

dikteKleilaag

Dikte kleilaag. (Onderlaag)

Double

m

WTI

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

kleikwaliteit

Erosiebestendigheid van de klei:

g of c1 = goed

m of c2 = matig

w of c3 = weinig erosiebestendig

Zie het Technisch Rapport Steenzettingen op blz. 189

KleiKwaliteit


WTI

Keringen

korrelverdelingKleilaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de kleilaag

Percentage

%


Keringen

korrelverdelingZandlaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de zandlaag

Percentage

%


Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal


Aquo

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

toplaagSteenzettingID

Relatie naar ToplaagSteenzetting

IntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Voorbeeld: geotextiel dat op het basismateriaal van een bekledingsconstructie wordt aangebracht.