BasismateriaalGras

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

In dit geval betreft het het basismateriaal voor een gras bekleding.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

ToplaagGras

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Basismateriaal

Nvt

Grondlichaam

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

dikteKleilaag

Kleilaagdikte in geval van zanddijk met kleibekleding

Double

m

WTI

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

lokatieGrasbekleding

Lokatie grasbekleding binnen of buiten waards.

LokatieGrasbekleding


WTI

Keringen

percentageHumus

Humusgehalte van een grondmonster

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageKalk

Kalkgehalte van een grondmonster

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageLutum

Lutumgehalte (< 63 µm) van een grondmonster.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageWaterLiquid

Watergehalte bij liquid limit klei.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageWaterPlastic

Watergehalte bij plastic limit klei

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageZand

Zandgehalte (> 63 µm en < 2 mm) van een grondmonster

Percentage

%

WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal


Aquo

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

toplaaggrasID

Relatie naar Toplaaggras

IntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Voorbeeld: geotextiel dat op het basismateriaal van een bekledingsconstructie wordt aangebracht.