Aquaduct

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Meestal een constructie in de vorm van een open bak over een weg of andere waterloop.Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Grootschalig

Representatie

               Unicode 53

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van het aquaduct

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Overbruggingsdeel, Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Aquaduct

Kleinschalig: punt

Grootschalig: vlak

Kunstwerk

nvt

IMGEO

Aquaduct

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

INSPIRE

Aqueduct

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van het aquaduct, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Lijn

De feitelijke contouren.

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Aquaduct

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

bodemhoogteBenedenstrooms

Definitie:

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

bodemhoogteBovenstrooms

Definitie:

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

hoogteConstructie

Definitie:

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

breedte

Definitie:

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

soortMateriaal

Definitie:

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

typeKruising

Type kruising INSPIRE domein.

TypeKruisingWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

AquaductLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem


AquaductVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, AttributenVooraanzichtBovenaanzicht
  1. Bovenbreedte in m
  2. Bodembreedte in m
  3. Maatgevende hoogte bovenkant in mNAP
  4. Bodemhoogte in mNAP
  5. Constructie die het water onder het aquaduct doorvoert. Deze dient ingemeten te worden als brug of als duiker.
  6. Lengte aquaduct