AfvoergebiedAanvoergebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop.

Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Niet van toepassing


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Af-/Aanv.Geb.

Vlak

Gebied

Aanvoergebied

Afvoergebied

Deelstroomgebied

INSPIRE

DrainageBasin

Vlak

Hydrography

RiverBasin


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

SoortAfvoerAanvoergebied

Definitie:

Een aanduiding voor het soort af-/aanvoergebied.


Toelichting:

Typische soorten af-/aanvoergebieden zijn: bemalingsgebied, afvoergebied, deelstroomgebied.


TypePeilgebied


Aquo

Watersysteem

gebiedsvolgordeNummer

Definitie:

Getal (of code) waarmee de mate van aftakking/scheiding in een afwateringsgebied-systeem wordt weergegeven.

Integer


Inspire

Watersysteem

gerelateerdAfaanvoergebied

Definitie:

Een kleiner deelbekken in een groter bekken.


Toelichting:

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Af-/aanvoergebied. In te vullen op basis van topologie.

Integer


Inspire

Watersysteem

ontstaanswijze

Definitie:

Ontstaanswijze van het af-/aanvoergebied (natuurlijk of door de mens gemaakt).

Ontstaanswijze


Inspire

Watersysteem

waterafvoer

Definitie:

De oppervlaktewaterafvoer(en) van een afwateringsgebied.


Toelichting:

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie.

Integer


Inspire

Watersysteem

oppervlakte

Definitie:

De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied


Toelichting:

Wordt afgeleid op basis van de (vlak)geometrie

Double

m2

Aquo

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem