Bedieningsplicht

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De bedieningsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.


Herkomst definitie: Aquo


Geometrie

Het betreft een object zonder geometrie.


Associaties

Coupure, DuikerSifonHevel, FlexibeleWaterkering, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Nvt

Nvt

nvt

IMGEO

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

INSPIRE

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels

Het betreft een object zonder geometrie.        


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelBedieningsplicht

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

bedieningsplichtige

Definitie:

Rechtspersoon of Natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de bediening van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning.


Toelichting:

Het gaat om de bedieningsplichtigen voor het bedienen van kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische Bedieningsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie. Dit domein is aan te vullen met eigen bedieningsplichtigen.

Bedieningsplichtige


Project

Watersysteem

bedieningsverplichting

Definitie:

Een aanduiding van de aard van de bedieningsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning.


Toelichting:

Typische bedieningsplicht is bedienen van kunstwerk.

Bedieningsverplichting


Project

Watersysteem

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerKeringen

duikerSifonHevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerWatersysteem

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

IntegerKeringen

sluisID

Relatie naar Sluis

IntegerWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

IntegerWatersysteem