Beschrijving 

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een samenvoeging van HydroObjecten die samen één geheel vormen waaraan homogene kenmerken zijn toe te kennen.

Herkomst definitie: Project

Herkomst definitie begrip Hydro Object: Waterwet (oppervlaktewaterlichaam)

Toelichting

Een samenvoeging van HydroObjecten met homogene kenmerken, zoals:

Naam van het water (bv 'Kanaal door Voorne', of 'Het Spui')

Functies voor oppervlaktewater

Met homogene kenmerken worden geen afmetingen bedoeld, zoals bodemhoogte, bodembreedte etc.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Watersysteem

HydroObject


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft HydroObjectGroepering ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

functieOppervlaktewaterdeel

De bestemming en daarmee het gewenste gebruik van een watersysteem, met het oog op de daarbij betrokken belangen. 

Typische functies zijn recreatie-/beroepswater, kano-/ vaarwater, natuur- en viswater. 

Functie Oppervlaktewater


AQUO expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem