Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De ruwheid op een Profielpunt om een gedeelte van het profiel een afwijkende ruwheid mee te geven.

Herkomst definitie: Project HyDAMO


Geometrie

Niet van toepassing


Associaties

Model

Object

Watersysteem, Keringen

ProfielPunt


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeMethodeRuwheid

De naam van het type methode waarin de ruwheid van de watergang (vegetatieruwheid of bodemruwheid) of kunstwerk (wandruwheid) wordt uitgedrukt.

RuwheidTypeMethode


HyDAMO

Watersysteem

ruwheidLaag

Ruwheid uitgedrukt in de eenheid die past bij de typeMethodeRuwheid. Deze is geldig voor de representatieve winterbegroeiingstoestand.

Double


HyDAMO

Watersysteem

ruwheidHoog

Ruwheid uitgedrukt in de eenheid die past bij de typeMethodeRuwheid. Deze is geldig voor de representatieve zomerbegroeiingstoestand.

Double


HyDAMO

Watersysteem

ProfielPuntID

Relatie naar ProfielPunt

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen