Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

In geval van calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht, met daarbij de mogelijkheid om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van een of twee rijen schotbalken of met behulp van een zware deur. Als extra veiligheid worden tussen de balken of tegen de gesloten deuren zandbakken geplaatst.

Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Alg.

Unicode 58

Geen omschrijving beschikbaar.

Weergave feitelijke contouren (voor zover van toepassing).

Het hart van de coupure, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Afvalwaterketen

Kabel

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Coupure

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Nvt

IMGeo

Coupure

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.

Lijn

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.

Vlak

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Coupure ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWaterveiligheid.


Coupure

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

breedteOpening

Breedte van de opening van het kunstwerk.

Double

m


Keringen

waterkerendeHoogte

Maximale waterstand, exclusief golfeffect, die door een constructie kan worden gekeerd gedurende langere tijd (72 uur)

Double

m NAP

Project

Keringen

drempelhoogte

De hoogte van de drempel van een kunstwerk tov NAP. 

Toelichting:

Het laagste punt binnen coupure waarbij als het water hoger komt en de coupure niet gesloten is er water doorheen gaat lopen. 

Double

m NAP


Keringen

sponningbreedte

Sponningbreedte van het kunstwerk.

Double

m


Keringen

drempelpeil

De hoogste waterstand in NAP, waarbij een kunstwerk, zoals een coupure, sluis of stuw, in open toestand nog geen ontoelaatbare hoeveelheid water doorlaat.

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De waterstand die als waarschuwing dient, zodat tijdig voorbereidingen kunnen worden getroffen om een kunstwerk te sluiten.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

AQUO

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Toelichting:

Na het sluiten biedt een coupure bescherming tot de waterkerende hoogte.

Als het hoogwater optreedt wordt aan de hand van de waterkerende hoogte bepaalt wanneer maatregelen worden getroffen om de coupure weer te openen.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. Het openkeerpeil is de waterstand waarbij voorbereidingen worden getroffen om een coupure weer te openen. Echter dit wordt nog niet uitgevoerd vanwege een nog te hoog waterpeil. 

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

richting

een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten

SingleKeringen

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieWaterkeringKeringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

afvoerCoëfficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


AQUO

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen


CoupureLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

CoupureVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen


Bijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Voorbeeld: 3D schematisatie van een coupureSponning breedte vs Breedte opening