Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.

Herkomst definitie: AQUOToelichting


In onderstaande afbeelding staat de afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies met verschillende type lagen.
Voorbeeld 3D bekledingsvlakken:Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


AssociatiesRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Bekledingsconstructie

Nvt


Nvt

NvtKomt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

jaarVanAanleg

Het jaar van Aanleg

SmallIntegerKeringen

onderhoudOpPeil

Geeft aan of kwaliteitsniveau volgens de zorgplicht aanwezig is

J_N_of_Onbekend


WTI

Keringen

soortBekledingconstructie

Type bekleding

TypeBekledingconstructie


Project

Keringen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. 

LeggerStatus


Project

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen
Bijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


3D Doorsnede van een dijk