Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.

Toelichting

Deze grens vormt samen met de andere waterschapsgrenzen een landsdekkend bestand. Is daarmee bruikbaar als basis bestand voor de waterschapsverkiezingen en voor andere toepassingen waarbij een landsdekkend bestand van belang is.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft AdminGrensWaterschap ook alle attributen van IMWA GeoObject


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


waterschapsCode

Code behorend bij de organisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon), verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem.

Waterbeheerder


cbsCode

de codering van een waterschap zoals deze door het CBS wordt gebruikt, een unieke viercijferige code. 

Integer

CBS

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry