Beschrijving 

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een profielgroep is groep van één of meerdere profielen die gezamenlijk het object beschrijven waar de profielgroep op betrekking heeft.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

Bij een watergang, kering of waterbergingsgebied kunnen verschillende profielen van toepassing zijn; bijvoorbeeld een dwarsprofiel dat de waterlijn beschrijft, de vaste bodem en een modderlaag profiel. Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata

Watersysteem

Bergingsgebied, Bodemval, Brug, GrondwaterKoppellijn, HydroObject

Keringen

Waterkering

Watersysteem,Keringen

Stuw, ProfielLijn

 

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Profiel

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

ProfielGroep

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

StringWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar bodemval

GUIDWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar bergingsgebied

GUIDWatersysteem

brugID

Relatie naar brug

GUIDWatersysteem

grondwaterkoppellijnID

Relatie naar grondwaterkoppellijn

GUIDWatersysteem

hydroObjectID

Relatie naar hydroObject

GUIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar stuw

GUIDWatersysteem

waterkeringID

Relatie naar waterkering

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Watersysteem


ProfielPunt

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

String


HyDAMO

Watersysteem

soortMeetpunt


TypeProfiel


HyDAMO

Watersysteem

codeVolgnummer


Integer


HyDAMO

Watersysteem

richting

Rotatierichting

Single


HyDAMO

Watersysteem

profielLijnID

Relatie naar profiellijn

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

tekencode


ProfielTekencode


HyDAMO

Watersysteem

hoogte

Dit veld wordt gevuld met de hoogte behorend bij het veld Afstand.

Double


HyDAMO

Watersysteem

afstand

Dit veld wordt gebruikt om de afstand in het profiel weer te geven. Het betreft de afstand t.o.v. het nulpunt

Double


HyDAMO

Watersysteem


ProfielLijn

Naast onderstaande attributen heeft ProfielLijn ook alle attributen van Metadata.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDW

soortProfiel

Een aanduiding voor het soort profiel 

Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel. 

ProfielSoort
statusObject

Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig

Planstatus
code

Een uniek identificerende code voor het object.

String
profielweergave


Profielweergave
referentievlak

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. 

ReferentievlakkenDieptematen
opmerking

een nadere toelichting

string
naamspace

Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

string
profielgroepID

Relatie naar Profielgroep

GUID
globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI


Shape

Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn

Geometry
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment