Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Definitie: Meting waterkwantiteit 


Toelichting/voorbeeld: Het gaat om de waarde van de meting op de meetlocatie 
Herkomst definitie: Project


Geometrie

Niet van toepassing


Associaties

Model

Object

Algemeen

Meetlocatie


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO KeringenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

eenheid

Eenheid waarin de meting heeft plaatsgevonden. 

Default is de eenheid bij kwantiteitsmeting M van meter.  

MetingKwantiteitEenheid

m

IMWA

Watersysteem

geldigBegintijd

Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks begint. 

Date


AQUO IMWA

Watersysteem

geldigEindtijd

Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks eindigt.  

Date


AQUO IMWA

Watersysteem

soortKwantiteitsmeting

Lijst van soort kwantiteitsmetingen

SoortKwantiteitsmetingWatersysteem

waardeMeting

Waarde van de meting

DoubleWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

AlgemeenCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor