Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Herkomst definitie: IMGeo

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties 

Model

Object

Watersysteem

Bergingsgebied, HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMGEO

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Infrastructuur-waterstaatswerken-niet-bgt


Infrastructuur-waterbergingsgebied-niet-bgt

BGT

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Kering


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Functioneel Gebied. 

TypeFunctioneelGebiedWatersysteem

plusType

Specificatie van het soort Functioneel Gebied, indien het een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.

TypeFunctioneelGebiedPlus


BGT

Watersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

GUIDWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator