Inleiding DAMO Systeemtabellen

Het model Systeem bestaat uit overzichtstabellen met alle instellingen en eigenschappen van alle objecten en attributen binnen de geïnstalleerde DAMO-versie. Deze overzichtstabellen zijn een onderdeel van DAMO Fysiek en worden gemaakt en gevuld door middel van de installer die onderdeel uitmaakt van DAMO Fysiek.


Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan: 

                               Functioneel ModelDAMO 


Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de geïnstalleerde modellen

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO FysiekAssociaties

Model

Object

Systeem

DAMOTabel, DAMOVersieAttributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


DAMOModelNaam

Naam van het model

String


GlobalID

PK, Unieke identiefier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

ESRIDAMODomein

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de voorkomende domeinen  

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Associaties

Model

Object

Systeem

DAMODomeinWaarde, DAMOKolom


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


Bron

Herkomst van een domein

String


DAMODomeinNaam

Naam van het domein

String


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

ESRI

Muteerbaarheid

Vast,vrij of aanvulbaar

String

DAMODomeinWaarde

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de bij het domein behorende waardes

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Associaties

Model

Object

Systeem

DAMODomeinAttributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


DAMODomeinNaam

Naam van het domein

String


fieldType

Type van het domein, dit kan zijn integer of text

String


codeDomeinWaarde

De domeinwaarde (codering)

String


naamDomeinWaarde

Naam of omschrijving van de domeinwaarde

String


DAMODomeinID

Relatie naar DAMODomein

GUID


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

EsriDAMOKolom

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de in de installatie voorkomende kolommen met de daaraan gerelateerde tabellen, kolomtypen en relatie met de CDL.

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Associaties

Model

Object

Systeem

DAMOTabel, DAMODomein


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd

esriFieldTypeOID


DAMOTabelNaam

Naam van de tabel

String


DAMOKolomnaam

Naam van de kolom

String


DAMODomeinNaam

Naam van het domein wat bij de kolom hoort

String


definitie

Definitie van het attribuut

String


bronDefinitie

Bron van de definitie, aangegeven als de naam van de standaard of als 'Project' wanneer de definitie nog niet is opgenomen in een standaard

String


CDL

Geeft aan of het attribuut een relatie heeft met de CDL

String


eenheid

Eenheid van het attribuut

String


fieldLength

Lengte van het veld

String


fieldType

Type van het veld: Short, Text, Single, Double, Long, Blob, Date, GlobalID, GUID

String


uniek

Bepaling of het betreffende veld verplicht een unieke waarde bevat

String


DAMONaam

Naam van de DAMO waar de kolom toe behoort.

String


DAMODomeinID

Relatie naar DAMODomein

GUID


DAMOTabelID

Relatie naar DAMOTabel

GUID


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

EsriDAMOKolomVulWaarde

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel waarin het waterschap standaard waarden kan opnemen voor een kolom in een DAMO tabel. Deze waarde kan dan gebruikt worden in gevallen waar de waarde voor de betreffende kolom niet is ingevuld.

Deze standaard waarden worden niet automatisch toegepast bij het aanmaken van nieuwe voorkomens in DAMO tabellen. Ze zijn slechts bedoeld om gebruikt te kunnen worden in de bovengenoemde beschreven situatie.


De vulWaarde kan niet voor waterschap-specifieke tabellen of kolommen worden gespecificeerd.


Bij het aanmaken of wijzigen van rijen in deze tabel vinden geen controles plaats op de inhoud van de kolommen vulWaarde en conditie. Het is aan de beheerder om ervoor te zorgen dat er correcte waarden in de betreffende kolommen worden vastgelegd.

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


DAMOTabelNaam

Naam van de tabel

String


DAMOKolomNaam

Naam van de kolom

String


vulWaarde

De waarde die als default kan worden gebruikt wanneer de betreffende kolom in het brongegeven niet is gespecificeerd.

String


conditie

De voorwaarde(n) waaraan het brongegeven moet voldoen om de vulWaarde te mogen gebruiken.


In de conditie mag alleen verwezen worden naar kolommen in dezelfde tabel. De conditie moet worden geschreven als een where-clause zoals die in SQL op de brontabel kan worden toegepast.

Voorbeeld:

(Stuw.soortStuw = 1 and Stuw.soortMateriaal = 10) or (Stuw.soortStuw = 2 and Stuw.doorstroombreedte < 2.5)

String


bronVulwaarde

Bron van de vulWaarde. Een nadere toelichting om de gekozen vulWaarde mee te verantwoorden

String


DAMONaam

Naam van de DAMO waar de kolom toe behoort. 

String


DAMOKolomID

Relatie naar DAMOKolom

GUID


globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

Esri

DAMORelatieStandaarden

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de relaties van het object met de standaarden

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


DAMOTabelNaam

Naam van de tabel

String


tagNaam

De naam van de standaard aangevuld met het type van de relatie. Gelijk aan de naam van de tag.

Bijvoorbeeld: IMWAEntiteit, BGTGeneralisatie

String


relatieObject

Naam van het object zoals het in de standaard is opgenomen

String


relatieLink

Hyperlink naar het object zoals het in de standaard is opgenomen

String


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

EsriDAMOTabel

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de namen van de voorkomende tabellen.

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Associaties

Model

Object

Systeem

DAMO, DAMOKolom


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


DAMOTabelNaam

Naam van de tabel

String


definitie

Definitie van de tabel

String


bronDefinitie

Bron van de definitie, aangegeven als de naam van de standaard of als 'Project' wanneer de definitie nog niet is opgenomen in een standaard.

String


bronDefinitieLink

Hyperlink naar de bron.


String


CDL

De relatie van het object met de CDL, op basis van het IMWAFeaturetype

String


DAMONaam

Naam van de DAMO(s) waar de tabel toe behoort

String


DAMOID

Relatie naar tabel DAMO

GUID


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

Esri


DAMOVersie

Naar: Inleiding DAMO Systeemtabellen

Beschrijving

Definitie

Tabel met de geïnstalleerde modellen met daarbij de gebruikte XML, DAMOversie en installatiedatum

Herkomst definitie

Project

Toelichting

Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek


Associaties

Model

Object

Systeem

DAMO


Attributen

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


Versie

Versie van de DAMO

String


Installatiedatum

Datum tijd van de installatie

Date


DAMONaam

Naam van de DAMO

String


XMLNaam

Naam van de XML file die bij de installatie is gebruikt 

String


DAMOID

Relatie naar tabel DAMO

GUID


GlobalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

Esri