Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige representatie van de waterkering. 

Herkomst definitie: Project


Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalen

Dijkpaal                        Strandpaal


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Keringen

Referentiestelsel


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Referentiepunt

Punt

Nvt

Dijkpaal


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Toetsing keringen, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Een dijkpaal wordt terrestrisch ingemeten

(Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).

Informatie m.b.t. strandpaal ontbreekt.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Referentiepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

afstandTotNulpunt

Afstand (in hectometers) van het referentiepunt t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

hm


Keringen

fysiekAanwezig

Kenmerk of een referentiepunt dan wel virtueel is dan wel gerepresenteerd wordt door een feitelijk punt. 

Toelichting:

Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige presentatie van de waterkering.

JaNee


Project

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen