Beschrijving 

Naar: Functioneel Model, Attributen


DefinitieGeometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata

Watersysteem

Bergingsgebied, Bodemval, Brug, GrondwaterKoppellijn, HydroObject

Keringen

Waterkering

Watersysteem,Keringen

Stuw, ProfielLijn

 

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Profiel

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

ProfielGroep

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDW

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

StringW

bodemvalID

Relatie naar bodemval

GUID
bergingsgebiedID

Relatie naar bergingsgebied

GUID
brugID

Relatie naar brug

GUID
grondwaterkoppellijnID

Relatie naar grondwaterkoppellijn

GUID
hydroObjectID

Relatie naar hydroObject

GUID
metadataID

Relatie naar metadata

GUID
stuwID

Relatie naar stuw

GUID
waterkeringID

Relatie naar waterkering

GUID
globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRIProfielPunt

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code


StringWatersysteem

soortMeetpunt


TypeProfielWatersysteem

codeVolgnummer


IntegerWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

meetlocatieprofielID

Relatie naar Meetlocatieprofiel

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

tekencode


ProfielTekencode
hoogte

Dit veld wordt gevuld met de hoogte behorend bij het veld Afstand.

Double
afstand

Dit veld wordt gebruikt om de afstand in het profiel weer te geven. Het betreft de afstand t.o.v. het nulpunt

Double

ProfielLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDW

soortProfiel


ProfielSoort
status


Planstatus
code

Een uniek identificerende code voor het object.

String
profielweergave


Profielweergave
referentievlak

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. 

ReferentievlakkenDieptematen
opmerking


string
naamspace


string
profielgroepID

Relatie naar Profielgroep

GUID
metadataID

Relatie naar Metadata

GUID
globalID


GlobalID


ESRI


Shape

Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn

Geometry