Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied, waar één oppervlaktewaterregime is vastgesteld door het algemeen bestuur volgend uit de waterwet, is gepubliceerd, en wordt nagestreefd.

Herkomst definitie: ProjectEeen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.

Herkomst definitie peilgebied: Aquo

Toelichting

PeilgebiedVigerend is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Waterbeheergebied, Streefpeil, PeilbesluitGebied 


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Peilgebied

Vlak

AfvoergebiedAanvoergebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft PeilgebiedVigerend ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

peilbesluitgebiedID

Relatie naar PeilbesluitGebied

GUIDWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied.

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem