Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage

Definitie

Een doorstroomopening onder een brug.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

Een doorstroomopening ligt tussen pijlers en/of landhoofden.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Brug

Watersysteem, Keringen

Stuw, Afsluitmiddel


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

doorvaartNummer

Het nummer van de doorvaartopening.

Toelichting:

De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever en met oneven nummers naar de linkeroever.

SmallInteger


Project

Watersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m

Aquo

Watersysteem

indicatieDoorvaarbaarheid

Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet

J_N_of_Onbekend


Aquo

Watersysteem

laagsteDoorstroomhoogte

De laagste doorstroomhoogte van de opening

Double

m NAP

HyDAMO

Watersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m


Watersysteem

hoogteOpening

De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van de constructie.

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

doorstroomlengte

Lengte van de doorstroomopening in de stromingsrichting


Double

m

HyDAMO

Watersysteem

afvoercoefficent

Coëfficiënt waarmee het effect van de vorm van de opening wordt verwerkt in afvoerformule

Double


HyDAMO

Watersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

afsluitmiddelID

Relatie naar Afsluitmiddel

GUIDWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

AlgemeenBijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Toelichting bij nummering doorstroomopeningenDe hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. 

Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. 

Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. 

De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever. 

De nummering loopt op met oneven nummers naar de linkeroever