Beschrijving 

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.

Herkomst definitie: Aquo 


Toelichting

Een vlakvormige zone die begint op de grens van de vlakvormige representatie van het waterstaatswerk. Typische soorten beschermingszones zijn: 'beschermingszone' en 'profiel van vrije ruimte'.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

De (virtuele) grenzen van de zonering.

Vlak omgrensd door lijn


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Beschermingszone

Vlak

Registratiegebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

De (virtuele) grenzen van de zonering.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Beschermingszone ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

typeZone

Een aanduiding voor de soort zone ter bescherming van een waterstaatswerk. 

Waterstaatkundige Zonering


Aquo waterwet

Watersysteem

typeWetOfVerordening

Samengesteld attribuut bestaande uit: - indicatie soort wet/verordening - naam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is 

TypeWetverordening


Aquo

Watersysteem

artikel

Met dit samengesteld attribuut kan worden aangegeven welk artikelnummer en lid er van toepassing zijn. 

Double


IMWA

Watersysteem

waterstaatswerkWaterkeringID

Relatie naar WaterstaatswerkWaterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem