Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie: BGT


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Grootschalig

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMGEO

BegroeidTerreindeel

Vlak

Nvt

16 verschillende types

BGT

BegroeidTerreindeel

Vlak

Nvt

16 verschillende types


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. 

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTFysiekVoorkomen

Classificatie van vegetatiedek, ingedeeld naar soort vegetatie.

FysiekVoorkomenBegroeidterreinWatersysteem

plusFysiekVoorkomen

Nadere classificatie van het vegetatiedek ingedeeld naar soort vegetatie.

FysiekVoorkomenBegroeidterrein Plus


BGT

Watersysteem

opTalud

Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt. 

JaNee


BGT

Watersysteem

naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

lvPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening 

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

bronhouder

De bronhoudercode van het object.  

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. 

Bronhouder


BGT

Watersysteem

inOnderzoek

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.  

JaNee


BGT

Watersysteem

detailniveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. 

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset 

Double


Inspire

Watersysteem

relatieveHoogteligging

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object 

SmallInteger


BGT

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen