Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van het oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.

Herkomst definitie: Aquo (term: peilafwijking)


Toelichting

PeilafwijkingGebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied)


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

AfvoerAanvoergebied, Streefpeil


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Peilafwijking

Vlak

AfvoergebiedAanvoergebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft PeilafwijkingGebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

voertAfOp

GlobalID van het peilafwijkingGebied waar het onderhavig peilafwijkingGebied op afvoert.

GUID


Project

Watersysteem

bevat

GlobalID van het peilafwijkingGebied dat afvoert op onderhavig peilafwijkingGebied.

GUID


Project

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator