Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen).

Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

PeilgebiedPraktijk is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

AfvoerAanvoergebied, Streefpeil


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Peilgebied

Vlak

AfvoergebiedAanvoergebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft PeilgebiedPraktijk ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

voertAfOp

GlobalID van het peilgebiedPraktijk waar het onderhavig peilgebiedPraktijk op afvoert.

GUID


Project

Watersysteem

bevat

GlobalID van het peilgebiedPraktijk dat afvoert op onderhavig peilgebiedPraktijk.

GUID


Project

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem