Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. Toelichting: Het gebied waarop het besluit (peilbesluit/partiƫle herziening) van toepassing is.

Herkomst definitie: Aquo (term: peilbesluit)


Toelichting

PeilbesluitGebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van Waterbeheergebied, als overgang naar de IMWA standaard.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied)


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject  Metadata

Watersysteem

Waterbeheergebied, PeilgebiedVigerendRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

PeilbesluitGebied

Vlak

Waterbeheergebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft PeilbesluitGebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem