Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Afvalwaterketen

Leiding


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Overkluizing ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

soortMateriaal

Het materiaal waarvan de overkluizing gemaakt is, waarde uit domein te kiezen.

Materiaal

AfvalwaterketenAWK

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

lengte

De lengte van de overkluizing in m.

Double

m


AWK

breedte

De breedte van de overkluizing in m.

Double

m


AWK

beheerder

De beheerder van de overkluizing, waarde uit domein te kiezen.

InstantieAWK

leidingID

relatie naar leiding.

GUIDAWK

Shape


GeometryAWK