Bronnen

De basisvulling van het objectenhandboek komt voor een deel uit diverse bronnen. Als er hiaten/tegenstrijdigheden zijn in de beschikbare informatie wordt deze in overleg aangevuld. Het gaat hierbij om de datamodellen, enkele bestaande objecthandboeken en de gerelateerde standaarden.


Type informatie

Bron

Omschrijving/link

Model

Functioneel Model

Enterprise Architect bestand

Technisch Model

Link naar website

Enterprise Architect bestand

Object-handboek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK_Gegevensstandaard_GIS_Watersystemen

A20130617_Objectenhandboek_IMGEO_model_Texel

HHNK_Object_en_gegevenshandboek_GIS_Waterkeringen

Waterschap Regge en Dinkel

GeoBasisRegistratie Vechtstromen

Waterschap Brabantse Delta

Handboek Beheerregisters

Hoogheemraadschap van Rijnland

Gegevenswoordenboek

Waterschap Noorderzijlvest

Objectencatalogus Noorderzijlvest_1.0

Meetprotocol Noorderzijlvest_1.0

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Kernsets Geo HHSK 1.2

Standaarden

IMWA

Aquolex.nl

Geometrie

Aquo Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie

Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96

Symbolen Kunstwerk

Kunstwrk.ttf

IMGEO/BGT

Objectenhandboek BGT|IMGeo

INSPIRE

INSPIRE view service

Mapping LMA vs Inspire via IMWA, UM Aquo

Dataspecificatie set HydrographyGebruik bronnen bij de objectbeschrijvingen

De objectbeschrijvingen zijn ingedeeld in de volgende paragrafen:

Beschrijving

Functioneel Model

Attributen

Bijlage indien aanwezig.Bij de verantwoording is de indeling van de objectbeschrijvingen aangehouden, waarbij steeds is aangegeven wat de weergave is, waar de informatie vandaan komt en hoe er met eventuele afwijkingen is omgegaan. Hoe er met de bronnen is omgegaan is aangegeven in de volgende hoofdstukken, gebaseerd op de indeling van de objectbeschrijvingen:


Objectbeschrijving

Functioneel Model

Attributen

Bijlage