Weergave

Per dataset is een tabel opgenomen met hierin per attributen enkele eigenschappen. Als voorbeeld hieronder een deel van de tabel voor het object Brug.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortOverspanning

Een aanduiding voor het soort overspanning van de brug.


Toelichting: Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald.

TypeBrug


Aquo

Watersysteem

hoogteOnderzijde

De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.


Toelichting: Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald.

Double

m

Aquo

Watersysteem

doorvaartBreedte

De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.

Double


Aquo

Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Bron

Het Technisch Model (ook wel Fysiek Model genoemd) is de bron voor de daadwerkelijk gebruikte attributen, terwijl het Functioneel Model de overige gegevens levert. Hieronder is per kolom aangegeven waar de informatie vandaan komt.


Attribuutnaam

Technisch Model

Toelichting

Functioneel Model

Indien niet aanwezig (of niet correct), dan uit Technisch Model.

Optionaliteit

Technisch Model

Type

Functioneel Model

Eenheid

Functioneel Model

Bron definitie

Functioneel Model

Als er bij Bron staat 'project' dan niet opnemen, anders wel


Als een attribuut naar een domeinlijst verwijst, dan is het domein te kiezen als type. In onderstaand screenshot is te zien dat het attribuut soortOverspanning gebruik maakt van het domein Type Overspanning.
De eenheid waarin het attribuut is gedefinieerd is opgenomen in de Alias.Afwijkingen

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.