Definitie

Weergave

In de objectbeschrijving opgenomen als:

Tekst definitie

Herkomst definitie: Link naar de juiste webpagina


Bron

De definitie komt in eerste instantie uit het model, zoals in de screenshot te zien is.De herkomst van de definitie staat hier zonder hyperlink. De hyperlink wordt opgezocht om in de objectbeschrijving direct door te kunnen linken naar de daadwerkelijke definitie. De meeste definities komen uit Aquolex.nl. Als dit het geval is, wordt de verwijzing naar de term opgenomen.

Als er de verwijzing niet correct is of ontbreekt, dan is als herkomst opgenomen: Functioneel Model DAMO Watersysteem.


Afwijkingen

Het komt voor dat de definitie in het Functioneel Model afwijkt van de definitie die in de herkomst-website staat. In dat geval is gekeken of de definitie uit het Technisch Model wel klopt met de verwijzing. In enkele gevallen was dit zo en is gebruik gemaakt van de definitie uit het Technisch Model.

Het is ook voorgekomen dat de definitie in beide modellen niet klopt. In dat geval is een nieuwe definitie aangeleverd door Het Waterschapshuis.


In alle afwijkende gevallen zorgt Het Waterschapshuis voor aanpassing van het Functioneel en/of het Technisch Model.Toelichting

Weergave

Foto's en/of tekst.


Bron

De tekst van de toelichting is afkomstig uit het Functioneel Model.


Als er in de aangeleverde documenten of in de BGT/IMGeo foto's aanwezig zijn dan zijn deze hier geplaatst. De bron van de foto is te herleiden uit de naam van het bestand, door toevoeging van de codering HHNK, WRD, WBD, BGT/IMGeo. Voorbeeld: Foto_Gemaal_HHNK.


Afwijkingen

Voor afwijkingen gelden dezelfde regels als bij de definitie.Geometrie

Weergave

Tabel met hierin per geometrietype het zoomniveau en de representatie. Als voorbeeld hieronder de tabel voor het object Brug.


 

Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

 

 

Vaste brug

Unicode 56

Afbeelding feitelijke contouren

Beweegbare brug

Unicode 57

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal


Bron

Het geometrietype en zoomniveau is afkomstig uit de beschrijving van de entiteit in Aquolex.nl. De representatie is beschreven in Bijlage A van de Aquo Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie.


Punten worden weergegeven met een specifiek symbool. Het symboolnummer waarnaar in dit document verwezen wordt betreft een oude set. De symbolisatie in DAMO Watersysteem gebeurt met het lettertype Kunstwrk.ttf. Voor de vertaling van het oude symboolnummer naar het huidige symbool is gebruik gemaakt van de lijst met symbolen uit het Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96, waarop de Aquo Praktijkrichtlijn is gebaseerd.


Zo is af te leiden dat Symbool 24 voor vaste brug gelijk is aan het symbool met unicode 56 uit Kunstwrk.ttf.


Afwijkingen

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.
Associaties

Overgenomen uit Technisch Model, <table>:

-Associations From

-Associations To

controle mbv FK/PKRelaties standaarden

Weergave

Tabel met de verwijzingen naar de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE. Als voorbeeld hieronder de tabel voor het object Brug.


Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Brug

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Vaste brug
Beweegbare brug

IMGEO

Brug

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

BGT

Overbruggingsdeel

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

INSPIRE

Bridge

Punt

Hydrography

Nvt


Bron

IMWA

Alle gegevens zijn afkomstig uit Aquolex.nl.


Entiteit

Link naar de entiteit ipv de term

Geometrie

Uit het onderdeel Grafisch Primitief van de entiteit

Generalisatie

Link naar de Bredere Term (BT) die vermeld is onder het onderdeel  Relaties van de term

Specialisatie

Link naar de Nauwere Term (NT) die vermeld is onder het onderdeel  Relaties van de termIMGeo en BGT

Alle gegevens komen uit het Objectenhandboek BGT|IMGeo.INSPIRE

Entiteit

Naam zoals vermeld in de INSPIRE view service of in de rapportage Mapping LMA vs Inspire via IMWA, UM Aquo

Geometrie

Zoals in de INSPIRE view service

Generalisatie

Verwijzing naar een pdf met de dataspecificatie uit de set Hydrography

Specialisatie

Er is geen specialisatie aanwezig.


Afwijkingen

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.Komt voor in  

Weergave

Standaardtekst:

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Bron

Dit zijn de processen waarin het object gebruikt wordt. In overleg met Het Waterschapshuis is dit vooralsnog een standaardtekst.Inwinningsregels        

Weergave

Per geometrietype aangegeven, eventueel met een link naar de IMGeo of BGT. Voor brug is dit bijvoorbeeld:


Punt

Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT


Bron

Uit het onderdeel Geometriebepaling van de entiteit in Aquolex.nl, of uit het Objectenhandboek BGT|IMGeo.


Afwijkingen

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.