Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Synoniem met Oppervlaktewaterlichaam zoals in de waterwet is gedefinieerd.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Bergingsgebied, HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMGEO

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Infrastructuur-waterstaatswerken-niet-bgt


Infrastructuur-waterbergingsgebied-niet-bgt

BGT

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Kering


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Water.  

Waardenverzameling: TypeWater

TypeFunctioneelGebiedWatersysteem

plusType

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.

Waardenverzameling: TypeWaterPlus

TypeFunctioneelGebiedPlus


BGT

Watersysteem

typeFunctioneelGebied

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

SmallIntegerWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

IntegerWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

IntegerWatersysteem


Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen