Kernopbouw

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De opbouw van de kern van het dijklichaam.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

De kern van een dijk is een grondlichaam van zand en/of klei dat moet worden beschermd tegen de inwerking van de waterbeweging. Voorbeeld van gebruik van kernopbouw: oude dijk valt geheel binnen nieuwe dijk.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Keringen

Bodemlaag, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Kernopbouw

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeKernopbouw

Nadere aanduiding van de opbouw van het grondlichaam (volgens indeling WTI)

TypeKernopbouwKeringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen