Bodembescherming

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Bescherming van de bodem van het kunstwerk die overbelasting van de bodem voorkomt in geval van overslag of overloop van het kunstwerk.

Herkomst definitie: ProjectGeometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

stroomvoerendeBreedte

De gemiddelde breedte van de bodembescherming in het kunstwerk die bij een bepaald peil beschikbaar is voor de rivierafvoer.

Double

m

Aquo

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen