BekledingConstructie

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Geheel van lagen die tot doel hebben de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit een toplaag met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.

Herkomst definitie: Project


Toelichting


Voorbeeld 3D bekledingsvlakken


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Afwerkingslaag, TeenOvergangsconstructie, ToplaagAsfaltbekleding, ToplaagGras, ToplaagSteenzetting, Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Bekledingsvlakken worden overgenomen uit de BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van luchtfoto’s en veldkennis. Hoogte wordt toegekend adhv GPS of laseraltimetriedata (Bron: HHNK Object- en gegevens handboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

jaarVanAanleg

Het jaar van Aanleg

SmallIntegerKeringen

onderhoudOpPeil

Boleaan die aangeeft of kwaliteitsniveau volgens de zorgplicht aanwezig is

String


WTI

Keringen

typeBekleding

Type bekleding

Domeinveld voor type bekleding. Is gerealiseerd als een subtypeveld.

SmallInteger


Project

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


3D Doorsnede van een dijk