Paal

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.

Herkomst definitie: IMGeo


Toelichting

In het kader van het vastleggen van de objecten op de kering.

Bij referentiepunt is opgenomen of het om een fysiek aanwezig referentiepunt gaat. Als dat het geval is kan in Paal de locatie van de dijkpaal worden opgenomen.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.Associaties

Geen


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Punt

Nvt

Schietboom

BGT

Paal

Punt

Nvt

Paal hectometeraanduiding

IMGeo

Paal hectometeraanduiding

Punt

Paal

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage


Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Keringen.
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object

BgtStatus


BGT

Keringen

plusType

Het soort paal (IMGeo plus-populatie).

TypePaalIMGeo


IMGeo

Keringen

hectometeraanduiding

Code van de paal die kan worden gebruikt voor afstandsaanduiding, zoals bij hectometerpaaltjes en dijkpalen.

String


IMGeo

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen