FunctioneelGebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Synoniem met Oppervlaktewaterlichaam zoals in de waterwet is gedefinieerd.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Oppervlaktewaterlichaam, Bergingsgebied


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMGEO

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Infrastructuur-waterstaatswerken-niet-bgt

Infrastructuur-waterbergingsgebied-niet-bgt

BGT

FunctioneelGebied

Vlak

Nvt

Kering


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Definitie:

Een uniek identificerende code voor het object.


Toelichting:

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

Definitie:

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Definitie:

Specificatie van het soort Water.  


Toelichting:

Waardenverzameling: TypeWater

TypeFunctioneelGebiedWatersysteem

plusType

Definitie:

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.


Toelichting:

Waardenverzameling: TypeWaterPlus


TypeFunctioneelGebiedPlus


BGT

Watersysteem

typeFunctioneelGebied

Definitie:

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

SmallIntegerWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

IntegerWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

IntegerWatersysteem