FilterlaagSteenzetting

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.

Herkomst definitie: Aquo (verouderd)


Toelichting

Betreft hier de filterlaag voor een steenzetting.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

ToplaagSteenzetting


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Beschrijving filterlaag

Nvt

Nvt

NvtKomt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Eenheid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

dikte

Dikte van de filterlaag steenzetting in cm

Double

cm

Project

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

korrelverdeling

Korrelverdeling van de bovenste filterlaag

Double

m/percentiel

Project

Keringen

porositeit

Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume.

Double

ratio

WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekleding UitvulFilterVlijlaag


Aquo

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

toplaagSteenzettingID

Relatie naar ToplaagSteenzetting

IntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond