Doorstroomopening

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een doorstroomopening onder een brug.

Herkomst definitie: Functioneel Model DAMO Watersysteem


Toelichting

Een doorstroomopening ligt tussen pijlers en/of landhoofden.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Brug


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Definitie:

Een uniek identificerende code voor het object.


Toelichting:

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

breedteOpening

Definitie:

De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water

Double

m

Aquo

Watersysteem

indicatieDoorvaarbaarheid

Definitie:

Een aanduiding voor de energiebron/voorziening waarmee/waardoor het object wordt aangedreven.


Toelichting:

Typische soorten aandrijving zijn: electromotor, dieselmotor, wind.

J_N_of_Onbekend


Aquo

Watersysteem

brugID

Relatie naar Brug

IntegerWatersysteemBijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Toelichting bij nummering doorstroomopeningen  • De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1.

Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste.

Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste.

  • De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever.
  • De nummering loopt op met oneven nummers naar de linkeroever