Brug

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Een brug vormt een verbinding tussen twee punten die van elkaar gescheiden zijn door een hydro-object waarbij de constructie geen verharde kunstmatige bodem heeft of waarbij de verharding geen deel uitmaakt van de constructie.


       

                 

Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig


Representatie

Vaste brug

Unicode 56

Afbeelding feitelijke contouren

Beweegbare brug

Unicode 57

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de brug


Associaties

Doorstroomopening, Overbruggingsdeel, Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Brug

Kleinschalig: punt

Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Vaste brug

Beweegbare brug

IMGEO

Brug

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

BGT

Overbruggingsdeel

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

INSPIRE

Bridge

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels

Punt

Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, BijlageAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Brug

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortOverspanning

Definitie:

Een aanduiding voor het soort overspanning van de brug.


Toelichting:

Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald.

TypeBrug


Aquo

Watersysteem

hoogteOnderzijde

Definitie:

De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.


Toelichting:

Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald.

Double

m

Aquo

Watersysteem

doorvaartBreedte

Definitie:

De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.

Double


Aquo

Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

hoogteConstructie

Definitie:

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

soortMateriaal

Definitie:

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

typeKruising

Definitie:

De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.

TypeKruising


Aquo

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


BrugVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Toelichting bij afmetingen brug