Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Informatie voor grondwatermodel (natte omtrek, en bodembreedte).

Herkomst definitie begrip grondwater: AQUO


Geometrie

Betreft een objectklasse zonder Geometrie.


Associaties

Model

Object

Algemeen

GrondwaterKoppelLijn


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem/Hydamo


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWaterSysteem

natteOmtrek

Berekende natte omtrek

Double

m

HyDAMO

WaterSysteem

beginPeriode

Begintijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode.

String


HyDAMO

WaterSysteem

eindPeriode

Eindtijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode.

String


HyDAMO

WaterSysteem

bodemweerstand

Bodemweerstand voor de drainerende werking van een watergang, uitgedrukt in dagen.

Double

d

HyDAMO

WaterSysteem

infiltratiefactor


Een factor tussen 0 en 1 om de infiltrerende werking van een watergang te duiden als factor van de bodemweerstand. 0=geen infiltratie mogelijk 1=bodemweerstand voor drainerende werking gelijk aan infiltrerende werking.

Double


HyDAMO

WaterSysteem

bodemhoogteBovenstrooms

Bodemhoogte bovenstrooms. Deze wordt verondersteld lineair te verlopen naar de bodemhoogte benedenstrooms.


Double

m

HyDAMO

WaterSysteem

bodemhoogteBenedenstrooms

Bodemhoogte benedenstrooms

Double

m

HyDAMO

WaterSysteem

flux

Veelal met grondwatermodel berekende flux per lengte eenheid van de waterloop naar het oppervlaktewater. Positieve waarden betekenen stroming van grond- naar oppervlaktewater. 

Double


HyDAMO

WaterSysteem

grondwaterKoppelLijnID

Relatie naar GrondwaterKoppelLijn

GUIDWaterSysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GUID


ESRI

WaterSysteem