Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage

Definitie

Een doorstroomopening onder een brug.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

Een doorstroomopening ligt tussen pijlers en/of landhoofden.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Brug


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

doorvaartNummer

Het nummer van de doorvaartopening.

Toelichting:

De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever en met oneven nummers naar de linkeroever.

SmallInteger


Project

Watersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m

AQUO

Watersysteem

indicatieDoorvaarbaarheid

Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet

J_N_of_Onbekend


AQUO

Watersysteem

laagsteDoorstroomhoogte

De doorstroombreedte op het niveau van de LaagsteDoorstroomHoogte bij driehoekig of trapezium vorm. Anders de maximale breedte.

Double

m

NAP

HyDAMO

Watersysteem

hoogteOpening

De hoogte van de opening vanaf de bodem van de waterloop tot de onderkant van de brug

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

doorstroomlengte

Lengte van de doorstroomopening in de stromingsrichting

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

afvoercoëfficiënt

Coëfficiënt waarmee het effect van de vorm van de opening wordt verwerkt in afvoerformule

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

brugID

Relatie naar Brug

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

AlgemeenBijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Toelichting bij nummering doorstroomopeningenDe hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. 

Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. 

Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. 

De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever. 

De nummering loopt op met oneven nummers naar de linkeroever