Naar: Vispassage, TypeVispassage1) Vislift – Een vispassage in de vorm van een spiraal met opeenvolgende kamers, waarbinnen een vis zich met behulp van een waterstroom kan verplaatsen. Dit type vispassage kan (indien hiervoor ingericht) uitgerust zijn met sensoren en camera's waarmee gegevens verzameld worden over waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en ecologische toestand. Ook is het mogelijk om via een dashboard, ook op afstand, de eigenschappen van de vispassage aan te passen, zodat bijvoorbeeld de vispassage wordt afgestemd op een migrerende vissoort of op het seizoen. In de vispassage is een pomp aanwezig die een lokstroom creëert om de vissen de vispassage in te lokken. Ook is er een rustkamer aanwezig, waarin de vissen kunnen wennen aan de omgeving. 
(Bron 1: Volkskrant)

(Bron 2: Waterschap Rivierenland)


2) Vistrap – vispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen.
(bron 1: Schoolopdrachten | Waterschap Noorderzijlvest

(Bron 2: Hunze en Aa’s)3) Aalpijp – Een vispassage in de vorm van een pijp of goot, waarmee de glasaal van een zout- naar een zoetwaterleefgebied kan trekken
(Bron 1: Hunze en Aa’s


(Bron 2: Rijkswaterstaat)


4) Vissluis – Een vispassage die aan weerszijden afsluitbaar is met een schuif, waarbij één schuif deels geopend is om een waterstroom te creëren en de andere schuif volledig is geopend, zodat een vis zich er door heen kan verplaatsen(Bron 1: Hogeheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)


5) Deniltrap – Een vispassage in de vorm van een hellend kanaal uitgerust met tussenschotten, waarmee een vis zich van een hoog naar een laag waterniveau kan verplaatsen. De schotten in deze vispassage remmen de sterke stroming af en werpen ook een turbulente tegenstroom op. Deze vispassages zijn daarom alleen geschikt voor sterke vissoorten.
(Bron 1: Armstrong et al. 2010) 

(Bron 2: Denil type vispassage in de Maas, bij Belfelt)6) Bekkentrap – Een vispassage uitgerust met een serie in het water geplaatste wanden (bekkens), waarmee een vis het peilverschil van het waterniveau kan overbruggen Een type bekkentrap is de V-vormige bekkentrap, waarbij de wanden (bekkens) een V-vorm hebben. Een bekkentrap kan ook fungeren als een stuw. (Bron 1: Hogeheemraadschap De Stichtse Rijnlanden