Terug naar Stuw of StuwType


1) Schotbalkstuw – Stuw constructie met een sponning waarin schotbalken worden opgestapeld om een gewenste drempelhoogte te bereiken. 
2) Schuifstuw - Stuw met een beweegbare schuif, die dient om de waterstand of debiet te regelen. 3) Klepstuw - Stuw met een beweegbare scharnierende klep. 6) Hevelstuw - Stuw met een kokervormig verhoogd middengedeelte dat twee wateren met elkaar verbindt. 
9) Balansstuw - Stuw die middels een contragewicht waterstanden en stroomsnelheden regelt.12) Drijverstuw - De drijverstuw is een onafhankelijk functionerende stuw waarbij verschillen evenredig over een gebied verdeeld worden, wanneer het boven- en onderpand een vast peilverschil ten opzichte van elkaar moeten behouden. De stuw drijft met zijn grote drijver op het lage pand en zorgt voor een opwaartse kracht, waardoor de stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht.14) Gecombineerde stuw - Stuw met meerdere kunstwerkopeningen met verschillende sturingsmogelijkheden  en

waarvan minimaal één van deze openingen is voorzien van een regelmiddel15) Vaste stuw - Stuw uitgevoerd als vaste constructie met een onveranderlijke drempelhoogte
22) Kantelstuw - Stuw met klepconstructie waarbij de klep voorzien is van meebewegende zijwangen. 23) Balgstuw - Stuw met balgconstructie (rubberen doek bevestigd aan bodem en oevers van watergang).  24) Brievenbusstuw - Stuw met wandconstructie waarin een sterk doorstroming beperkt. 27) Keienstuw - Stuw constructie bestaande uit opeenstapeling van grote natuurstenen.  28) Boomstamstuw - Stuw constructie bestaande uit opeenstapeling van natuurlijke middelen zoals boomstammen en grote takken.  31) Buisbochtstuw - Stuw met haakse buisbocht, waarbij de hoek van de buisbocht het stuwpeil bepaalt. 32) Beverstuw - Door mensen gemaakte bypass van buizen met een instelbare uitstroomhoogte 

gecombineerd met een door bevers aangelegde constructie met stuwende werking .