Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Het gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal transporteert/teren. 


Toelichting

Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Het beheer van het rioolstelsel en het gemaal ligt bij de gemeente.


Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht



Associaties


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,





Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Rioleringsgebied ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID



AWK

gemeente

Domein Bronhouder uit BGT

Bronhouder



AWK

eigenaar

De eigenaar van het rioleringsgebied, waarde uit domein te kiezen.

Instantie



AWK

overnamepuntID

relatie naar overnamepunt.

GUID



AWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry



AWK