Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Tabel met een reeks van meetwaarden (doelvariabele) en actiewaarden (stuurvariabele) in getallenparen, geclusterd op basis van ID.


Geometrie

Niet van toepassing


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Sturing


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String


HyDAMO

Watersysteem

tijd

Het moment vanaf wanneer de actiewaarde geldig is. Invullen als de doelvariabele van het object Sturing gelijk is aan "tijd".

Date


HyDAMO

Watersysteem

meetwaarde

De meetwaarde is de gemeten waarde van de doelvariabele binnen het object Sturing (waterstand of debiet) op de meetlocatie in een eenheid afhankelijk van de doelvariabele.

Double


HyDAMO

Watersysteem

eenheidMeetwaarde


Eenheid


HyDAMO

Watersysteem

actiewaarde

De actiewaarde is de waarde die meegegeven wordt aan de stuurvariabele binnen het object Sturing in een eenheid die afhankelijk is van de stuurvariabele.

Double


HyDAMO

Watersysteem

eenheidActiewaarde


Eenheid


HyDAMO

Watersysteem

sturingID


GUIDWatersysteem