Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Keringen

Drainageput


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Inmeten bij aanleg of revisie tekeningen nageleverd na een vergunning.

Alleen binnen de kernzone (Bron: HHNK Objecten- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Drainagebuis ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalDrainagebuis

Materiaal van de Drainagebuis

MateriaalDrainageBuis


Project

Keringen

diameterDrainagebuis

Diameter van de Drainagebuis in cm. 

Double

cm

Project

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen