Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Op bodem en/of taluds aangebracht los materiaal (stortsteen, grind of betonpuin) ter voorkoming van erosie of het opdrijven van de eigenlijke verdediging.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Geen toelichting of afbeelding voorbeeld beschikbaar.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen

Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Bestorting ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

hoeveelheidBestorting

Gemiddelde hoeveelheid los materiaal (stortsteen, grind of betonpuin) gebruikt als bestorting.

Integer


Project

Keringen

jaarVanAanleg

Het Jaar waarin het object is aangelegd.

SmallInteger


Project

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen