Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een asfaltbekleding.

Geen link naar AQUO. 


Profielverdeding asfalt. profielverdediging met behulp van asfalt

Herkomst definite: AQUO


Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagAsfalt erft de attributen van Toplaag.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Bekledingslaag, Toplaag, Slijtlaag


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinning OnbekendFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft ToplaagAsfalt ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingToplaagAsfalt


AQUO

Keringen

typeConstructieOpbouw

Constructieopbouw bekleding op dijk. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden.

TypeConstructie Opbouw


WTI

Keringen

dikteAsfalt

Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

dichtheidAsfaltmengsel

Dichtheid asfaltmengsel

Double

kg/m³

WTI

Keringen

steenDiameter

Steendiameter van de gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

schadelijkeBegroeiing

Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden

WelGeen


WTI

Keringen

zandWaterUittreding

Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden.

WelGeen


WTI

Keringen

gewenstPercentageMortel

Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageBitumen

Massapercentage bitumen in procenten.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageHolleruimte

Percentage holle ruimte in geval van WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageSteenslagGrind

Massapercentage steenslag/grind (> 2mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageVulstof

Massapercentage vulstof (< 63 mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageZand

Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation