Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Realisatie van een referentiesysteem.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid

Keringen

Referentiepunt, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Referentiestelsel

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Referentiestelsel ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

beginAfstand

Afstand van het  begin van het referentiestelsel ten opzichte van de referentielijn (in meters).

Integer

m


Keringen

typeReferentiestelsel

Nadere aanduiding van het type referentiestelsel.

TypeReferentiestelselKeringenCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator