Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna (bron: Waterwet 06-08-2013)

Herkomst definitie: Waterwet (via Helpdesk Water)


een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater

Herkomst definitie: AQUO

Toelichting

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de Waterwet.

In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Oppervlaktewaterlichaam

Lijn of vlak

KWROppervlaktewaterlichaam

Nvt

BGT

Watervlakte

Vlak

Waterdeel

Nvt

INSPIRE

Standing water

Vlak

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren of de hartlijn.

Het gaat eigenlijk om de kernzone van het water zoals dat door de waterbeheerder wordt beheerd. Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Oppervlaktewaterlichaam ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWatersysteem.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

KRWStilstaandID

Relatie naar KRWOppervlaktewaterStilstaand

GUIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer