Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Basismateriaal erft de attributen van Bekledingslaag.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject 

Keringen

Bekledingslaag


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Basismateriaal

Nvt

Bekledingslaag

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinning OnbekendFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Basismateriaal ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

beddingsconstante

Beddingsconstante ondergrond.

Double

Mpa/m

WTI

Keringen

dikteKleilaag

Dikte kleilaag. (Onderlaag)

Double

m

WTI

Keringen

kleikwaliteit

Erosiebestendigheid van de klei:

g of c1 = goed

m of c2 = matig

w of c3 = weinig erosiebestendig

Zie het Technisch Rapport Steenzettingen op blz. 189

KleiKwaliteit


WTI

Keringen

korrelverdelingKleilaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de kleilaag

Percentage

%


Keringen

korrelverdelingZandlaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de zandlaag

Percentage

%


Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Toelichting:

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal


AQUO

Keringen

typeOndergrond

Type ondergrond in geval van WAB of OSA.

TypeOndergrond


WTI

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, AttributenVoorbeeld: geotextiel dat op het basismateriaal van een bekledingsconstructie wordt aangebracht.       

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool